Gece Editörü / Night Shift Editor Duygu Keskin – [email protected]

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Editor in chief
Gafar Keskin – [email protected]


Genel Yayın Yönetmeni /  Editor in Chief Öykü Keskin – Öykü[email protected]


Genel Koordinatör – AR-GE ve Proje Geliştirme / General Coordinator Duygu Keskin – [email protected]


YAZARLAR / Editors
Gafar Keskin     –    [email protected]
Neslihan Nergiz  – [email protected]
Duygu Keskin   –    [email protected]
Murat Kurt       –    [email protected]
Utku Keskin –    [email protected]


Gece Editörü / Night Shift Editor Duygu Keskin – [email protected]