Türkiye’nin Dünyadaki Önemi

Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği ve bu üç kıtanın konum olarak birbirine en yakın olduğu bölge Türkiye’dir. Oldukça önemli bir yere sahip olan Türkiye tarih boyunca dünya devletlerinin ilgi odağı olmuştur. Türkiye’nin önemini 3 ayrı başlık altında toplayabiliriz. Bunlar siyasal önem, jeopolitik önem ve ekonomik önemdir.

Türkiye’nin Jeopolitik Önemi

Dünya üzerinde sorun olarak görünen 4 dört bölgenin ortasında Türkiye yer almaktadır. Bu bölgeler Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Körfezlerdir. Bu konumu Türkiye’yi o bölgelerden çıkarları olan ülkeler açısından vazgeçilmek yapmaktadır. Türkiye bu çatışma alanlarının olduğu bölgede bölgesel güç kimliği ile yer almaktadır.

Stratejik açısından bir başka konu Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkmış olan bağımsız devler açısından Türkiye’nin sahip olduğu ekonomi, kültürel ve siyasi olanaklardır. Bu olanaklar akıllıca kullanıldığı takdirde bölgesel güç olma özelliğini arttırıcı etki yapmaktadır.

Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Körfezlerdeki karmaşanın önümüzdeki yıllar içerisinde durması pek mümkün görünmedi için Türkiye’nin bölgesel güç olma özelliği ve önemi uzun yıllar devem edecektir.

Türkiye’nin Ekonomik Önemi

Hızla gelişmekte olan ve kentleşen dünyada Türkiye gittikçe büyüyen 80 milyonluk bir pazar durumundadır. Öte yandan gelişen dünyada girişimcilik Türkiye’yi sadece bir Pazar olarak değil bunun yanında üretim yapan bir ekonomik güç haline de getirmiş bulunmaktadır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkmış olan bağımsız devler açısından Türkiye önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir. Ek olarak bunların yanında petrol Türkiye üzerinden pazarlandığı sürece Türkiye önemli bir ekonomik avantaja sahip olacaktır. Türkiye’nin ekonomik önemi jeopolitik önemi ile bütünleştiğinde daha fazla anlam kazanmaktadır.

Türkiye’nin Siyasal Önemi

Dünyanın birinci laik ve demokratik İslam ülkesi Türkiye’dir. Bu özelliği sayesinde Türkiye dünyadaki diğer İslam ülkeleri ve diğer ülkeler arasındaki hoşgörülüğü ve arabuluculuğu yapmaktadır. Türkiye sosyal, siyasi ve ekonomik yapısıyla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini birbirine yaklaştıran ülke konumundadır.

Ayrıca Türkiye dünyanın en hareketli ve sorunlu ülkelerinin yer aldığı Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgelerinin tam ortasında bulduğundan bu bölgede  bir barış ve kararlılık ülkesidir. Türkiye uluslararası barışın korunmasında ve siyasette bu nedenler ötürü önemli bir yere sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir