Geçmişten Günümüze Amerika, İsrail ve Arap Ligi Düşmanı İran (Pers) Hakkında!

Geçmişten Günümüze Amerika, İsrail ve Arap Ligi Düşmanı İran (Pers) Hakkında!

​​​​​​Batı dünyasında 1935 yılına kadar Pers olarak bilinirken, yerli ismi sonsuza dek İran olmuş. İran, Şah’ın sürgüne zorlanmasından sonra 1979’da İslam cumhuriyeti oldu.

İran (Pers):

Muhafazakar bürokrasiler daha sonra Batılılaşmayı ve ayrıca liberal veya sol kanat etkilerini ezdi. Ülkeyi etkileyen kilit güncel konular, dış modernize edici etkileri kabul etme hızı, rejimin bürokratik kontrolü ve hükümette halkın katılımı arasındaki uzlaşma ve yaygın reform taleplerini içeriyor. Enflasyon ve işsizlik (özellikle gençler arasında) büyük ekonomik zorluklardır.

İnsanlar

İnsanlar, Taş Devri’nden bu yana modern İran‘ı oluşturan bölgeye yerleşti. Eski Persler, M.Ö. 1500 yılına kadar ulaştılar; bu hareket insanların büyük hareketinin bir kolu olup, Kuzey Hindistan’ı ve Avrupa’nın çoğunu da modern nüfuslarına getirdi. İran adı, “Aryan” ile aynı kökten, Hitler onu saptırana kadar, yalnızca gelen halklar için eski bir isim. Farsça (aslen Farsça olarak bilinir) Hint-Avrupa dili; eski Farsça Sanskritçe, eski Yunanca ve o ailenin tüm diğerleriyle ilişkili. Persler İran’ın başlıca etnik grubudur ve İran nüfusunun% 60’ını oluşturmakta. Onlar etnik ve dilsel olarak Araplarla ilgisiz.

İran çok etnikli ve çok kültürlü bir ülkedir. Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesi, büyük oranda Azerbaycan halkı ve Türkiye halkıyla yakından ilgilenen bir Türk halkı olan İranlı Azeriler tarafından doldurulmaktadır. Kürdistan ili, esasen Perslerle ilgili etnik Kürtlerin yaşadığı bir bölgedir. İran’da yıllarca barış içinde yaşayan Ermeniler, Araplar, Lurlar, Türkmenler, Gürcüler, Asuriler ve en az değil Yahudiler var.

Şii İslam şüphesiz İran’da hakim din olsa da, aynı zamanda birçok dinsel azınlık da var. İran’da Sünni İslam ağırlıklı olarak Araplar, Kürtler ve Türkmenler gibi etnik azınlıklar tarafından uygulanmakta. Diğer İslamcı olmayan inançlar da az sayıda, bunların en önemlileri Zerdüştçülük, Hıristiyanlık ve Yahudilik. Ve bunların hepsi İran anayasası tarafından azınlık dinleri olarak tanınmakta ve bunların her biri İran parlamentosunda temsil edilmeyi garantilemektedir (yerel olarak Majles).

İslam cumhuriyeti olmasına rağmen yangın tapınakları, kiliseler ve sinagoglar ülkede yasal olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Çoğu İranlı Hıristiyan, Doğu Ortodoksluğunu izler ve Ermeni veya Gürcü etnik kökenli. İran aynı zamanda Orta Doğu’da İsrail dışındaki en büyük Yahudi nüfusa sahiptir.

İran’da önemli sayıda Bahai var ise de anayasa tarafından tanınmıyor ve bunun yerine İslam sapkınlığı olarak damgalanıyorlar; yani İran’ın sayısal olarak en büyük gayrimüslim olmasına rağmen bugüne kadar zulüm görmeye devam ediyorlar din. Bazı yerliler yerel olarak nikah mut’ah veya sigheh olarak bilinen evlilik (geçici evlilik) uygularlar.

Ayrıca Hindistan ve Pakistan’da iki büyük İran kökenli topluluk var – 1000 yıldır orada olan Parsis ve 19. ve 20. yüzyıla giren İranlılar – hem İran’da dini zulümden kaçmış Zerdüştçiler.

Tarih

Eski zamanlarda, şimdi Orta Doğu dediğimiz şeylerin çoğunu Pers kontrol etti ve Yunanistan’ı fethetmeye yaklaştı. Birkaç yüzyıl sonra Büyük İskender, tüm Pers İmparatorluğu’nu fethetti. Daha sonra, Persler, Muhammed’in hemen ertesi yüzyıllar boyunca İslam’ın genişlemesinde Araplar tarafından fethedildi; Farsça ve bölgenin diğer dilleri hala Arap alfabesi ile yazılmış. Yaklaşık 1250 yılına gelindiğinde, Pers, Moğollar tarafından işgal edildi. Bundan hemen sonra Marco Polo geçti, Farsça öğrendi ve bölgeyi kapsamlı bir şekilde yazdı.

Diğer zamanlarda Pers, komşularının çoğunu fetheder. Onun imparatorluğu, şu anda Orta Asya olarak adlandırdığımız şeylerin çoğunu içeriyordu (Polonyalılar Bukhara ve Semerkant’ı İran şehirleri olarak saydılar) ve bazen de çeşitli alanlarda. Moğollar Pers’i ele geçirdikten sonra birkaç nesil, orada kurdukları hanedan Afganistan ve Pakistan’ın tamamını ve Hindistan’ın çoğunu ele geçirdi. Bazı hükümdarlar için Hint dönemi “Moğol”, İran vasıtasıyla “Moğol” dan gelmekte. Perslerini yönetmediği dönemlerde bile, Pers, komşularına, özellikle de Afganistan’da ve Orta Asya’da büyük bir kültürel etki yaptı.

Safevi hanedanı, Pers’i 1501’de bağımsız bir devlet olarak yeniden bir araya getirdi; Şii İslam’ı resmi din olarak kurdu ve İran kültürünün altın çağına girdi. 1736’da, imparatorluğu Afganistan’ı ve Hindistan’ın çoğunu kapsayacak şekilde genişleten son büyük Asya fatihi olan Nadir Şah tarafından devrildi. Kısa ömürlü hanedanı ve halefi 1795 yılına kadar sürdü.

Daha sonra Kajar hanedanı, 1795-1925 yıllarını yönetti. Bu güç, özellikle I. Dünya Savaşı sırasında İran’ı işgal eden İngiltere ve Rusya gibi yabancı güçlerin yoğun baskı uyguladığı bir dönemdi. 1906’da Kajar yönetimi anayasal monarşi ve Meclis (parlamento için Farsça) kuruldu.

Gezilecek Yerler

İran her zamanki turistik yerler gibi gözükmeyebilir; fakat İran çoğu Ortadoğu ülkesi gibi değil.

İran’da Ziyaret Edilecek En İyi Yerler

 1. Naqsh-e Jahan Meydanı
 2. Nasır al-Mulk Camii, Şiraz
 3. Azadi Kulesi, Tehran
 4. Amir Chakhmakh, Yazd
 5. Persepolis
 6. Ali el-Ridha
 7. Rasht
 8. Kerman
 9. Ameri Ev
 10. Kish
 11. Avicenna’nın Mezarı
 12. Ramsar

Peyzaj

Sağlam, dağlık ağız kenarı; Çöller, dağlar ile yüksek, merkezi havza; her iki kıyı boyunca küçük, kesintili ovalar. En yüksek nokta, dünyanın en yüksek yanardağı olan Damavand Dağı (5,610 m). Çöl: İran’ın büyük bölümünde iki büyük çöl yaşanır: Dasht-e Lut büyük oranda kum ve kayalarla kaplı ve Dasht-e Kavir esas olarak tuz ile kaplı. Her iki çöller de rahatsız edilemez ve neredeyse tamamen insansız.

Dağ: Zagros serisi kuzeybatıdaki Ermenistan Cumhuriyeti sınırından Basra Körfezi’ne, oradan doğuya doğru Baluchistan’a uzanır. Zagros son derece zor, erişilmesi zor ve büyük oranda göçebe göçebeler tarafından dolduruluyor. Zagros’tan daha dar olan Alborz dağ sırası, Horasan’ın doğudaki sınır aralıklarını karşılamak için Hazar’ın güney kıyısında uzanır.

Orman: İran’ın yaklaşık yüzde 11’i, en çok Hazar bölgesi içinde orman halindedir. Burada geniş yapraklı, güçlü yaprak döken ağaçlar, çoğunlukla meşe, kayın, ıhlamur, karaağaç, ceviz, kül ve gürgen ile çeşitli geniş yapraklı sarkmalar bulunur. Buna karşılık, dikenli çalılar ve eğreltiotu bol miktarda bulunur. Aksine, dar Hazar subtropikal kıyı ovası zengin kahverengi orman toprağı ile kaplı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir